Liimattalan viemäriosuuskunta

 

Y 2001450-6
Suolahden Päivänpaiste Oy / Matti Virtanen, toimitusjohtaja

Keiteleentie 11, 44200 Suolahti

040  543 66 88 / sihteeri

Osuuskunta on perustettu 30.9.2005 perustavan kokouksen päätöksellä ja silloin valittu hallitus on laatinut säännöt ja hakenut osuuskunnan rekisteröintiä. Osuuskunta on rekisteröity 22.12.2005.

Osuuskunnan tilinpitoa suorittaa Tilitoimisto Kymppiset/Vuokko Lehto.

Osuuskunnan toimiala on viemäriverkoston kaivaminen ja jätevesien johtaminen Ääneseudun Energian puhdistamolle, joka sijaitsee Konginkankaan Tihusuolla. Puhtaan veden toimittamisen osuuskunnan alueella hoitaa Ääneseudun Energia.

Osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluu nelostien itäpuoli eli Keiteleen puoleinen kyläkunta aina etelässä Pakkalan taloon asti. Alueella on verkostoa yhteensä 35 km ja liitettyjä kiinteistöjä 137. Alue 1 valmistui keväällä 2009 ja alue 2 rakentui loppuun vuonna 2014.  

Tässä linkki karttaan toiminta-alueesta.

Osuuskunnan hinnoittelu

Osuusmaksu on 200 €
Liittymismaksu on 9.000,00 €. Mikäli rakentamiskustannus tuosta ylittyy, niin lisäksi peritään ylittävä osuus liittyjältä.
Liittymiseen voi saada osuuskunnan pitkäaikaisen lainan.

Liittämisen jälkeen peritään viemärin kulutusmaksu kulutettujen vesikuutioiden mukaisesti. Jäteveden hinnan päättää osuuskuntakokous. Lisäksi peritään perusmaksua toiminnan ylläpitokustannusten edellyttämällä tavalla.

Viemäriosuuskunnan toimialue on vahvistettu Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.9.2011.

Toimialueen ulkopuolella osuuskunta ei rakenna verkostoa, mutta voi ottaa vastaan jätevettä. Liittyvä kiinteistö rakentaa yli 100m metriä menevän linjan osan omalla kustannuksellaan ja osuuskunta tekee sopimuksen kuten osakkaan kanssa.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella ja jäseneksi ottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Kiinteistön myynnin tai muun siirron yhteydessä osuuskunnan hallitukselta on haettava osakkuuden siirtoa kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa saannosta.

Kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelytarpeesta osuuskunnan toiminta-alueella neuvoja antavat kaupungin ympäristöviranomaiset. Kaupungin puolelta Unto Huttunen on perehtynyt osuuskunnan toiminta-alueeseen ja kiinteistöjen liittymistarpeeseen verkoston toiminta-alueella.

Osuuskunnan asioista lisätietoja haluavat voivat soittaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille tai rahastonhoitajalle.

Hallitus ja yhteystiedot

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olli Vertainen(1.1.2009 valittu)

Matti Virtanen (1.1.2015 alkaen)

P. 0400 645744

P. 040 543 6688

Taloudenhoitaja

Varapuheenjohtaja

Asko Yrjölä

Mikko Maijala

p. 040 4877770

 

Jäsen

Jäsen

Pekka Toivakka

Matti Hytönen

p. 040 5839947

p. 040 7306524

Jäsen

 

Marika Nyholm

 

 

Hallituksen Varajäsenet

Heikki Latikka

Aapo Lehtinen

Juha Summala

 

Tilintarkastus

Tilintarkastaja Jukka-Pekka Vihinen

p. 050 5525244

Tilintarkastusyhteisö

PricwaterhouseCoopers Oy

Jyväskylä

 

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia