Liimattalan viemäriosuuskunta

 

Liimattalan Viemäriosuuskunta on perustettu 30.9.2005 ja rekisteröity 22.12.2005.

Osuuskunnan toimiala on viemäriverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä jätevesien johtaminen Äänekosken Energian puhdistamolle, joka sijaitsee Konginkankaan Tihusuolla. Puhtaan veden toimittamisen osuuskunnan alueella hoitaa Äänekosken Energia.

Osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluu Nelostien itäpuoli Konginkankaan keskustan asemakaava-alueen eteläpuolella eli Keiteleen puoleinen kyläkunta etelässä Pakkalan taloon asti sekä Nelostien läntinen puoli Polunharjuntien ja Häkkiläntien alkupään osalta. Viemäriverkostoa on yhteensä 35 km ja liitettyjä kiinteistöjä 137. Alue 1 valmistui keväällä 2009 ja alue 2 rakentui loppuun vuonna 2014.  

Tässä linkki karttaan toiminta-alueesta.

 

Osuuskunnan hinnoittelu

 

Osuusmaksu on 200 €.

Liittymismaksu on 9 000 €. Mikäli rakentamiskustannus tuosta ylittyy, sen ylittävä osuus peritään liittyjältä. Liittymiseen voi saada osuuskunnan pitkäaikaisen lainan.

Liittämisen jälkeen peritään viemärin kulutusmaksu kulutettujen vesikuutioiden mukaisesti. Jäteveden hinnan päättää osuuskuntakokous. Lisäksi peritään perusmaksua toiminnan ylläpitokustannusten edellyttämällä tavalla.

Viemäriosuuskunnan toimialue on vahvistettu Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.9.2011. Toimialueen ulkopuolella osuuskunta ei rakenna verkostoa, mutta voi ottaa vastaan jätevettä. Liittyvä kiinteistö rakentaa yli 100 metriä menevän linjan osan omalla kustannuksellaan ja osuuskunta tekee sopimuksen kuten osakkaan kanssa.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella ja jäseneksi ottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Kiinteistön myynnin tai muun siirron yhteydessä osuuskunnan hallitukselta on haettava osakkuuden siirtoa kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa saannosta.

Kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelytarpeesta osuuskunnan toiminta-alueella neuvoja antavat kaupungin ympäristöviranomaiset.

Osuuskunnan asioista lisätietoja haluavat voivat soittaa osuuskunnan toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle.

 

Hallitus ja yhteystiedot

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja/sihteeri

Olli Vertainen (1.1.2009 alk.)

Matti Virtanen (1.1.2015 alk.)

P. 0400 645744

P. 0400 622985

Varapuheenjohtaja

 

Mikko Maijala

 
   

Jäsen

 

Matti Hytönen

Pekka Toivakka

Marika Nyholm

Aapo Lehtinen

Mikko Maijala

 

 

Hallituksen varajäsenet

Heikki Latikka

Ismo Kainu

Juha Summala

 

 

YHTEYSTIEdot

 

Liimattalan Viemäriosuuskunta 
C/O Suolahden Päivänpaiste Oy

Matti Virtanen, toimitusjohtaja

Keiteleentie 11, 44200 Suolahti

Puh. 040  543 6688 

Y-tunnus Y2001450-6

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia