Konginkankaan kyläyhdistys ry

 

Konginkankaan kyläyhdistys toimii koko vanhan Konginkankaan alueen yhteistyöyhdistyksenä ja puolestapuhujana.

Konginkankaan kyläyhdistys ry rekisteröitiin syksyllä 2008. Yhdistys järjestää ja koordinoi tapahtumia, hankkeistaa ja osallistuu hankkeisiin sekä ottaa kantaa mm. Äänekosken kaupungin suunnitelmiin. Kyläyhdistys ei ole pelännyt isojakaan haasteita, vaan esim. Lintulahden toimivuuden ja turvallisuuden lisääminen on ollut kyläyhdistyksen työlistalla jo useamman vuoden.

Kyläyhdistys päivittää kyläsuunnitelman vuosittain. Kyläsuunnitelma on yhdistyksen toiminnan perusta.  

Yhdistys on edustanut Konginkangasta hankekaudella 2007-2013 osalistumalla Ääneseudun Kehitys Oy:n Vihreä väylä-, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovative Village - Kekseliäät kylät -, Nuorisoseurojen Palvelutuuli- ja Leader Viisari ry:n Kylä lähtee -hankkeisiin. 

EU-hankekaudella 2014-2020 Konginkangas on ollut aktiivisesti rakentamassa Äänekosken kaupungin hallinnoimaa Konginkankaan satama -hanketta. Kyläyhdistys on ollut mukana tekemässä Ääneseudun Kehitys Oy:n Matilanvirran kehittämissuunnitelmaa ja hallinnoinut oman Konginkankaan hevosurheilukeskuksen suunnitteluhankkeen. Kaikki kolme ovat olleet Leader-hankkeita. Hevosurheilukeskuksen työstäminen sai 2018 jatkoa Ääneseudun Kehityksen hallinnoiman Hevosvoimia hevosurheilukeskukselle -koordinointihankkeesta. Lisäksi Konginkangas on osallistunut Keski-Suomen Kylät ry:n Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hankkeeseen ja Maaseudun Sivistysliiton 5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hankkeeseen. 

Määrätietoinen kylän kehittäminen ja mm. positiivisen näkyvyyden lisääminen teki Konginkankaasta Keski-Suomen Vuoden Kylän 2011

 

TUULIVOIMALA KYSELY

Konginkankaan Kyläyhdistyksen toimeksiannosta tehdään alueella kysely asukkaiden ja mökkiläisten suhatutumisesta Liimattalaan suunnitellusta tuulivoimala-alueesta. Kysely suoritetaan ajalla 12.4-5.5.2021.

Kyselyyn pääset vastaamaan etusivulla olevan linkin kautta. 

 

TIETOSUOJAILMOITUS

Tietoa kyselyyn osallistuville
12.4. 2021

Olet osallistumassa Konginkankaan Kyläyhdistyksen, Liimattalan tuulivoimahanketta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Aineisto käsitellään anonyymisti.

KYSELYN KOHDERYHMÄ JA TAVOITE

Kyselyn kohderyhmänä on yli 16-vuotiaat Konginkankaan alueella vakituisesti asuvat henkilöt sekä Konginkankaan alueella vapaa-ajan asunnon omistavat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä ja sen tavoitteena on selvittää kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kokemuksia sekä mielipiteitä Liimattalan tuulivoimalahankkeesta. 

KYSELYN OSAPUOLET JA VASTUUNJAKO

Kysely toteutetaan Konginkankaan kyläyhdistyksen toimeksiannosta. Kyselyn vastuullinen toteuttajaryhmä saa aineiston ja tulokset käyttöönsä heti kyselyn vastausajan päätyttyä. Aineistosta tuotetaan raportti Konginkankaan kyläyhdistyksen käyttöön. Tavoitteena on hyödyntää ja jakaa tutkimustuloksia kaupungin päätöksentekoprosessin tukemiseksi.

KYSELYN VASTUULLINEN TOTEUTTAJARYHMÄ

Tanja Rämä, Konginkankaan kyläyhdistys ry
Nina Välimäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Satu Lamberg, Konginkankaan asukas

KYSELYAINEISTON SÄILYTYS JA ARKISTOINTI

Aineiston käsittelyn aikana aineisto säilytetään huolellisesti ja tietoturvallisesti huolehtien varmuuskopioinnista. Projektin päättymisen jälkeen aineisto arkistoidaan kokonaisuudessaan Konginkankaan kyläyhdistyksen asianhallintajärjestelmään ja käyttöoikeudet aineistoon määritellään siten, että aineisto on vain asianhallinnasta vastuullisen toteuttajaryhmän saatavissa. Aineisto on anonymisoitu siten, että yksittäisen henkilön vastaukset eivät ole tunnistettavissa. 

YHTEYSHENKILÖ

Tanja Rämä, Konginkankaan kyläyhdistys ry 
P. 040 542 0652
e-mail: tanja.rama@gmail.com

 

KONGINKANKAAN KYLÄKYSELY 2019 

Konginkankaalaisille tehtiin yhteistyössä Hiiliviisaat kylät -hankkeen kanssa kyläkysely 2019. Kyläkyselyssä esiin nousivat erityisesti leikkikentän huono kunto ja kylänraitin rähjäinen yleisilme. Lisäksi kaivattiin yhteisen tekemisen paikkoja, esimerkiksi ulkoilu- ja liikuntatapahtumia. Kyläyhdistys vie kyselyssä esille nousseita asioita eteenpäin. 

Kyläkyselyn tuloksena Konginkankaan kyläyhdistys laati kirjelmän leikkikentästä Äänekosken tekniselle lautakunnalle, sillä leikkikentän virallisessa katselmuksessa ei ole kirjattu ylös mitään huomautettavaa. Kylän yleisilmeen parantamiseksi järjestettiin ideakilpailu marras-joulukuussa 2019. Lisäksi tullaan kyläkunnittain järjestämään avoimia, opastettuja luontoretkiä, joilla ihmiset pääsevät helposti tutustumaan lähiympäristöön ja toisiinsa.

 

Liity jäseneksi

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi. Yhdistys-/järjestöjäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun kyläyhdistyksen tilille FI67 5543 0120 0645 25 Keski-Suomen Osuuspankkiin. Merkitse viestikenttään nimesi ja osoitteesi.

Voit maksaa jäsenmaksun myös käteisellä Reimarin Tuvalla, Kauppatie 2. 

Kiitämme jäseniämme mielenkiinnosta kylän kehittämistä kohtaan!

  

Kyläyhdistyksen hallitus 2020

Konginkankaan kyläyhdistyksen hallituksessa on edustus joka kylältä, minkä lisäksi siellä on mm. yrittäjiä sekä kesäasukasedustus.

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi valitaan tarpeen mukaan työryhmiä.

Varsinaiset ja varajäsenet

Paananen Markku, puheenjohtaja, puh. 050 5988952

Rämä Tanja, sihteeri, puh. 040 5420652

Pasanen Timo, varapuheenjohtaja, puh. 040 4830894

Sällinen Esa, Vpkn edustaja, puh. 040 5116852

Eerola Eila, Liimattala, puh. 0400 750491

Vepsä Jorma, kirkonkylä, puh. 0400 929422

Heli Siekkinen, kirkonkylä, puh. 041 4701193

Laiho Antti, Räihä, puh. 044 0405039

Kauta-Soljava Anneli, Riihilahti, puh. 050 5578277

Paanala Esa, loma-asukkaiden edustaja, puh. 050 5174737

Kerminen Hannu

Vilen Erkki, Kalaniemi, puh. 040 5231630

Eriksson Henry, kirkonkylä, puh. 040 8254441

 

Vainiontaus Satu, rahastonhoitaja, puh. 040 5170573

 

 

Kyläyhdistyksen postiosoite

 

Konginkankaan kyläyhdistys ry

c/o Markku Paananen

Polunharjuntie 176 B

44420 Liimattala

 

Hallituksen sähköpostilista

puheenjohtaja at konginkangas.fimarkkupaananen55 at gmail.com, timompasanen at gmail.comtanja.rama at gmail.comanneli.kauta-soljava at pp.inet.fi, esa.sallinen at mineralstech.com, eilaeerola2012 at gmail.com, vilenerkki at gmail.com, jorma.k.vepsa at gmail.com, (Heli Siekkinen nanna112 at hotmail.com,) (Antti Laiho helka.laiho at gmail.com,) esa.paanala at gmail.com, hannu.kerminen at pp.inet.fi, henry.eriksson@live.fi  satu.vainiontaus at pp.inet.fi,
 
 

ÄÄNEKOSKEN KYLÄPARLAMENTTI 

Äänekosken kyläparlamentti perustettiin 2015 ja kokoontui ensimmäisen kerran 11.2.2016. Kyläparlamentti tuo asukkaiden näkemykset kunnan tietoon, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, osallistuu alueen kehittämiseen (maankäyttö, asuminen, ympäristö, palvelut, vapaa-aika), tekee esityksiä kunnan talousarvioon ja järjestää tilaisuuksia. Tavoitteena on mm. yhteisen kylien kehittämissuunnitelman laatiminen.

Konginkankaan kyläyhdistyksen jäsenet Tanja Rämä, Anneli Kauta-Soljava ja Esa Sällinen ovat kyläparlamentissa mukana.

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia