Konginkankaan kalastus- ja osakaskunnat 

 

LIIMATTALAN OSAKASKUNTA

Osakaskunta omistaa kalavedet Liimattalan Pyyrinlahdessa, Kertonselällä, Koivuselällä ja Räihänselällä. Osakaskunnan vesialueen pinta-ala on noin 1253 ha.

Puheenjohtaja Markku Isoviita
Riihilahdentie 300
44400 Konginkangas

p. 0500 805466

Sihteeri Pasi Liimatainen
Polunharjuntie
44420 Liimattala
p. 0400 548353

Liimattalan Isojoen uomainventointi ja kalataloudellinen kunnostuskartoitus 2014

Kartoitusraportti.
Suostumuslomake Liimattalan Isojoen virtavesien kalataloudelliseen kunnostukseen löytyy tästä. 

 

Pyyntirajoitukset, kiellot sekä pyydysmerkit

Talvi- ja kevätpyynti alle 50 mm verkoilla on kielletty 16.6 saakka. Siirtyminen 55 mm:n kokoon 2016. Kielto ei koske muikunpyyntiä.

Rauhoitusalueet

Härkiinsalmi ja Iitsalmi kokovuotinen rauhoitus.
Iitsalon saaren eteläpää, pikkusaarta myöten 1.10-30.11.
Rajapuron suu kiinteät pyydykset 100 m kumpaankin suuntaan ja 200 m rannasta 1.5-30.6 
Lamposalmi kokovuotinen rauhoitus kiinteillä pyydyksillä.

Riihilahdessa vesilintujen metsästys kielletty.

Isojoki ympärivuotinen rauhoitus.

Pyydysmerkit 

Pyydysmerkkejä myydään kirkonkylässä Ravintola Killingissä. Merkkien hinta osakkaille: verkot 1-6 kpl: 4 €/kpl. Verkot 7-11 kpl: 6 €/kpl. Katiska ja viehe vapaat.

Ulkopuolisille verkot 1-6 kpl: 6 €/kpl, katiska 2 €/kpl, viehelupa 3,50 €/ kausi, vannerysä 5 €/kpl.

Nuottausmaksu 10 €/veto osakkaille ja 20 €/veto ulkopuolisille.

Ravustus ja vesilinnustus osakkaille vapaa.

 

Soskon kalastuskunta

Soskon osakaskunta, jonka nimeksi yhdistyksen sääntöihin merkittiin Soskon kalastuskunta, on 2400 hehtaarin suuruinen vesialue Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusaluella. Vesialue käsittää suurimman osan Räihänselkää, Koivuselkää ja pienen osan Karttuselkää Hautsalon saaren itä- ja koillispuolella.
Osakaskuntaa johtaa hoitokunta.

Puheenjohtaja Jukka Niskanen
Rantue 3
44400 Konginkangas
p. 0400 344616

 

Kalastusluvat ja rajoitukset

Kalastuskunta myy erilaisia kalastuslupia sekä osakkaille että ulkopuolisille. Lupien määrässä on rajoituksia. Kalastuskunta on rajoittanut myös ulkopuolisten lupa-aluetta siten, että vesialueelle, jonka raja on lännessä Korisaari ja idässä Lehmosen saari, myydään lupia vain osakkaille.

Kalastuslupia myyvät kirkonkylässä Ravintola Killinki, Soskonniemessä Kari Palonen, Kuoppala, Mäkeläntie 7 sekä Riihilahdessa Erkki Kumpulainen, Riihilahdentie 470 C.

Kalastuslupien tuotto käytetään kalavesien hoitoon, joka toteutetaan pääsääntöisesti poikasistutuksina.

Silmäkokorajoitukset

Sulan veden aikana on kiellossa 31-44 mm:n solmuväli ja talvella 31-49 solmuväli. Yksi verkkomerkki oikeuttaa enintään 90 neliömetrin verkkoon (3x30 m). Kokonaan pyyntikiellosssa on Jokilahti keväällä toukokuun ajan. Lisätietoja saa hoitokunnan puheenjohtajalta.

 

konginkankaan Kirkonkylän kalastuskunta

Kalastusalueemme raja kulkee Lekopuron suulta Kolmipuisen saaren kautta Petäjälahden puoliväliin. Osakaskunnan alue sijaitsee tältä rajalta Konginkankaan kirkonkylän puolelle (mukaan luettuna Vihtalahti). 

Talvikalastuksessa pienin sallittu silmäkoko on 55 mm.

Pyydysmerkkejä myy Reimarin Tupa. Pyydysmerkit voi ostaa myös osakaskunnan puheenjohtajalta Veikko Turpeiselta (Konginkankaantie 333), Tommi Sulkalalta (Konginkankaantie 283), Alpo Juntuselta ja Viljo Salmelta.

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia