Konginkankaan kyläyhdistyksen vuosikokous

20.03.2019

Lisätiedot:

 

KONGINKANKAAN KYLÄYHDISTYS RY                  

 

KONGINKANKAAN Kyläyhdistyksen VUOSIKOKOUS    

 

Aika                  20.3.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen

Paikka              Reimarin Tupa

Osallistujat     Erillisen nimilistan mukaan

 

TILAISUUDEN OHJELMA JA ASIALISTA

Tervetuloa

Esa Sällinen puheenjohtaja

Vuosikokouksessa käsiteltävät  asiat 

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan, sihteerin valinta, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2018
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä                            hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
 11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen
 

 

TERVETULOA!

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia